Ritme- en bloeddrukmonitoring

24U HOLTER

Uw arts kan voorstellen een 24uurs holtermonitoring te verrichten om een idee te krijgen van uw hartritme in de thuissituatie, zowel overdag als ’s nachts. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten van hartkloppingen, flauwvallen, …. U krijgt een afspraak om op de raadpleging de holter komen halen. Hierbij zal een verpleegkundige de holter aankoppelen met enkele klevers die op standaardplaatsen op de borstkas worden bevestigd. De holter wordt met elektroden bevestigd onder uw kledij. De nodige uitleg wordt dan meegegeven. U wordt gevraagd om tijdens de holteranalyse een soort dagboek bij te houden waarin u noteert welke activiteiten u op een bepaald uur uitvoert en of u klachten ervaart. U draagt de holter constant 24 uur en brengt deze daags nadien terug op het afgesproken tijdstip.

MEERDAAGSE HOLTER

Uw arts kan voorstellen om uw hartritme gedurende 7 dagen te volgen. Wanneer u maar af en toe klachten hebt, is de kans groter dat een probleem wordt gedetecteerd dan wanneer u een 24 uurs holtermonitoring draagt. U krijgt een afspraak om op de raadpleging de holter komen halen. Hierbij zal een verpleegkundige de holter aankoppelen met twee klevers  die op standaardplaatsen ter hoogte van het borstbeen worden bevestigd. De holter wordt bevestigd onder uw kledij. De nodige uitleg wordt dan meegegeven. U wordt gevraagd om tijdens de holteranalyse een soort dagboek bij te houden waarin u noteert welke activiteiten u op een bepaald uur uitvoert en of u klachten ervaart. U draagt de holter een week lang dag en nacht, en brengt deze terug op het afgesproken tijdstip.

24U BLOEDDRUKMETER

Uw arts kan voorstellen om een 24uurs bloeddrukmeting te verrichten. Hierbij krijgt de arts een idee over de bloeddrukken thuis, niet alleen overdag, maar ook ’s nachts terwijl u slaapt. Sommige patiënten hebben op de raadpleging een verhoogde bloeddruk, maar thuis is deze normaal. Tijdens het onderzoek zal de bloeddruk automatisch worden gemeten, overdag elk half uur, ’s nachs elk uur. Zo kan een gemiddelde bloeddruk worden berekend, die relevanter is dan een eenmalige meting op de raadpleging. Met dit onderzoek kan vermeden worden dat onnodig medicatie wordt gestart. U krijgt een afspraak op de raadpleging om de bloeddrukmeter te komen op halen. Een verpleegkundige zal deze aan uw bovenarm bevestigen. U draagt de bloeddrukmeter 24 uur en brengt deze daags nadien op het afgesproken tijdstip terug. Vaak wordt het onderzoek gecombineerd met een 24uurs holtermonitoring.