Multidisciplinaire en wetenschappelijk onderbouwde zorg

Na een algemeen cardiaal nazicht blijkt soms dat voor u bijkomend onderzoek noodzakelijk is. Binnen ons team heeft elke collega zich gesubspecialiseerd in een deelaspect van de cardiologie. Hierdoor kunnen we een multidisciplinaire en up to date wetenschappelijke aanpak verzorgen voor complexere pathologie. Indien uw cardiale problematiek bijkomend onderzoek vraagt, kan u voor dit onderzoek worden verwezen naar één van onze collega’s die dit onderzoek uitvoert.  Afhankelijk van het onderzoek gaat dit door in AZ Klina of in UZA.

Een algemeen cardiaal nazicht

Echocardiografie

Ons team staat voor u paraat

Ritme- en bloeddrukmonitoring

Tilt Test

Nucleair onderzoek

Cardiale CT en cardiale MRI

Invasief cardiaal onderzoek

Elektrofysiologisch onderzoek

Pacemakerplaatsing

Defibrillatorimplantatie

Hartfalenkliniek

Cardiale revalidatie