Hartcentrum Noord Antwerpen

Dit is de website van de groep cardiologen verbonden aan AZ KLINA in Brasschaat. Naast de ziekenhuisactiviteit hebben wij een private poliklinische activiteit op meerdere locaties. Dankzij doorgedreven subspecialisatie kunnen we alle aspecten van de actuele cardiale zorg aanbieden.

Contacteer ons

Secretariaat Cardiologie AZ KLINA:

03/650.50.54
info.cardiologie@klina.be

Wij zijn bereikbaar op:

Ma – Vrij:

08u00 tot 17u30

Bij ons kan u terecht :

  • Wanneer u cardiale klachten heeft, bijv. drukkende pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen, flauwvallen, … Best laat u zich eerst onderzoeken via de huisarts die u zo nodig dringend doorverwijst.
  • Voor een preventief cardiaal nazicht

Ons multidisciplinair team biedt u cardiale zorg in alle zijn deelaspecten, waaronder :

  • Algemeen klinische cardiologische zorg
  • Oppuntstelling van hypertensie (hoge bloeddruk) en andere cardiovasculaire risicofactoren
  • Hartfalenkliniek
  • Advanced beeldvormingstechnieken in het kader van kleplijden.
  • Invasieve cardiologie : diagnostiek en behandeling van coronaire problemen
  • Ritme- en geleidingsproblemen, met holtermonitoring en elektrofysiologisch onderzoek. Eveneens plaatsen van pacemakers en defibrillatoren
  • Cardiale revalidatie, na hospitalisatie wegens cardiale problematiek

Hartcentrum te Brasschaat

Na een algemeen cardiaal nazicht blijkt soms dat voor u bijkomend onderzoek noodzakelijk is. Binnen ons team heeft elke collega zich gesubspecialiseerd in een deelaspect van de cardiologie.

Een algemeen cardiaal nazicht

Echocardiografie

Ritme- en bloeddrukmonitoring

Tilt Test

Nucleair onderzoek

Cardiale CT en cardiale MRI

Invasief cardiaal onderzoek

Elektrofysiologisch onderzoek

Pacemakerplaatsing

Defibrillatorimplantatie

Hartfalenkliniek

Cardiale revalidatie

Ons team staat klaar om
U te helpen!

Onze groep cardiologen bestaat uit 7 dynamische artsen die u een algemeen cardiaal nazicht kunnen aanbieden op 3 verschillende locaties in Noord Antwerpen, met name in Brasschaat (Mariaburg), Schoten en Borgerhout .