Elektrofysiologisch onderzoek en ablatie

Als er een vermoeden bestaat van ritmestoornissen, zijn de klassieke hartonderzoeken en de ambulante monitor mogelijkheden niet altijd in staat om deze ritme- en geleidingsstoornissen volledig in kaart te brengen. Een meer invasief onderzoek van het elektrisch systeem van het hart kan dan duidelijkheid brengen. Deze onderzoeken worden verricht in het kathlab van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

DIAGNOSTISCH ELEKTROFYSIOLOGISCH ONDERZOEK

Om meer duidelijkheid te krijgen waar in het hart het elektrische systeem ‘foutjes’ vertoont en hoe dit behandeld moet worden, kan het noodzakelijk zijn om een elektrofysiologisch onderzoek (EFO) te verrichten. De noodzaak om dit diagnostisch elektrofysiologisch onderzoek uit te voeren, wordt bepaald door uw cardioloog. Het elektrofysiologisch onderzoek is een diagnostische procedure die gebeurt in een hiervoor specifiek uitgeruste ruimte (hartkatheterisatie laboratorium, ook wel kathlab genoemd). Via de bloedvaten in de liezen worden meerdere katheters met meetelektroden tot in het hart gebracht om de elektrische activiteit op de verschillende plaatsen in het hart zeer lokaal op te meten. Deze katheters zijn ook in staat het hart te stimuleren om ritmestoornissen uit te lokken. Eens de ritmestoornis is uitgelokt en de juiste plaats in de hartspier bepaald is, wordt bepaald wat de beste behandeling is. Die kan bestaan uit medicatie, een ablatie, of het plaatsen (implantatie) van een pacemaker of defibrillator. Het elektrofysiologisch onderzoek gebeurt in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen door één van de cardiologen van AZ KLINA. Het onderzoek wordt meestal onder plaatselijke verdoving verricht. Uw cardioloog zal u inlichten of bepaalde medicatie voor dit onderzoek gestopt moet worden (bv. bloedverdunners, ritme medicatie), of toch verder gezet moet/mag worden. U kan – afhankelijk van de resultaten van het onderzoek – meestal de dag nadien naar huis. Na dit onderzoek vermijdt u best zware inspanningen of het tillen van zware gewichten gedurende één week. Meer informatie kan u terugvinden in de patiënten brochure ‘Onderzoek en behandeling van ritmestoornissen’.

ABLATIE

Soms is een ablatie de voorgestelde behandeling voor uw ritmestoornis. Een ablatie wordt meestal aansluitend op het elektrofysiologisch onderzoek uitgevoerd, en gebeurt eveneens via de bloedvaten in de liezen. Een bijkomende katheter (de ablatiekatheter) wordt daarvoor ingebracht tot in het hart, en hiermee wordt de regio van de ritmestoornis bijkomend elektrisch geëvalueerd (‘gemapped’). Als de juiste plaats van de ritmestoornis dan is bepaald, kan de ablatiekatheter op die specifieke plaats door opwarming van het hartspierweefsel een litteken veroorzaken (= de eigenlijke ablatie, ook wel ‘branden’ genoemd). Omdat littekenweefsel elektrisch niet actief is, kan zo de ritmestoornis onderbroken worden, en is de kans op nieuwe ritmestoornissen vaak zo goed als weggenomen, of sterk verminderd. Of u nadien uw behandeling zal moeten verder zetten, hangt mee af van de resultaten van de ablatie.

Ablaties voor atriale fibrillatie of kameraritmieën vereisen een specifieke vorm van ablatie. Net zoals na een elektrofysiologisch onderzoek, moet u enkele uren blijven liggen. U kan meestal de dag nadien naar huis. Na dit onderzoek vermijdt u best zware inspanningen of het tillen van zware gewichten gedurende één week.