Een algemeen cardiaal nazicht

Wanneer u op raadpleging komt bij uw cardioloog,, vragen wij vriendelijk om een medicatielijst en zo mogelijk een recente bloedname mee te brengen. Uw arts zal met u een gesprek hebben over uw klachten en bijkomende vragen stellen. Daarna zal de arts u onderzoeken en uw bloeddruk nemen. Aansluitend worden een elektrocardiogram en een echocardiografie genomen. Tot slot kan u, afhankelijk van uw klacht en de bevindingen van de eerdere onderzoeken, gevraagd worden om een fietsproef te doen.  Op het einde van de raadpleging zullen de resultaten met u worden besproken. Eventuele bijkomende onderzoeken en een eventuele controleraadpleging worden afgesproken.

ELECTROCARDIOGRAM (ECG)

Bij het nemen van een ECG of ‘hartfilmpje’ worden electroden geplaatst thv. Beide armen en benen om de elektrische activiteit van het hart te registreren. Dit geeft informatie over allerlei aandoeningen. Voor het nemen van een ECG is geen voorbereiding nodig.

ERGOMETRIE

Bij een inspanningsproef worden elektroden op de borst gekleefd om continu het ECG te monitoren. Ook een bloeddrukmeter ter hoogte van de bovenarm wordt aangehangen. Met een inspanningsproef kan de cardioloog een beeld krijgen van het verloop van hartritme, bloeddruk en van de maximale inspanningscapaciteit. Door het continu volgen van het ECG kan er gekeken worden of er tijdens of na de test zuurstoftekort ter hoogte van de hartspier optreedt, wat op een vernauwing van de kransslagaders zou kunnen wijzen.

ECHOCARDIOGRAFIE​

Transthoracale echocardiografie is een onderzoek dat essentiële informatie geeft over allerlei aspecten van het hart zoals de pompfunctie, toestand van de kleppen enz. Het bovenlichaam dient te worden ontbloot. Tijdens het nemen van een echo van het hart ligt de patiënt op de zij. Dan kan de cardioloog met zijn probe en wat gel naar het hart kijken door ultrageluidsgolven uit te sturen.
Deze worden door de verschillende structuren van het hart en door het bloed weerkaatst. Via de computer wordt dan een beeld gemaakt. Op dit beeld kan de cardioloog metingen verrichten. Zo kan hij zien of er structureel hartlijden is, of de kamers of voorkamers zijn uitgezet. De functie van de hartpomp wordt beoordeeld en de kleppen worden in beeld gebracht enz. Omdat er op zeer korte tijd veel informatie over de functie van het hart wordt verzameld, is dit een fundamenteel basisonderzoek voor de hartspecialist. De geluidsgolven zijn ongevaarlijk. Het onderzoek gebeurt in comfortabele omstandigheden.