Cardiale revalidatie

Cardiale revalidatie is een essentieel deel van de behandeling na een acuut cardiaal probleem. AZ Klina is erkend onder nummer 7.82.148.60, waardoor u recht hebt op terugbetaling van deze multidisciplinaire zorg.

Of u nu een stent kreeg, een hartoperatie onderging of werd opgenomen wegens hartfalen, uw behandeling stopt niet na de acute aanpak. We trachten ervoor te zorgen dat zich op lange termijn geen nieuwe hartproblemen voordien.

Hiervoor is cardiale revalidatie een ideale structuur waarbinnen de juiste zorg op maat kan worden aangebonden. Meestal ligt de nadruk op fysieke training en verbeteren van uw conditie.  Daarnaast is er ruimte om te streven naar optimale controle van uw cardiovasculaire risicofactoren (hoge bloeddruk, roken, verhoogd cholesterol, diabetes). Er is aandacht voor psychologische begeleiding. Hoe gaat u om met uw hartprobleem ? Spelen stress en depressie een rol. Ook het sociale luik krijgt aandacht (regelen van tussenkomst via mutualiteit, ondersteuning voorzien in de thuissituatie, …). Er worden infosessies gegeven door de revalidatiearts, door de psycholoog en door de diëtist.

Op deze manier wordt een geindividualiseerd pakket van totaalzorg aangeboden. Uw behandelend cardioloog zal met u bespreken of u in aanmerking om deel te nemen aan de cardiale revalidatie te volgen.

ERGOSPIROMETRIE

Een ergospirometrie is een onderzoek zoals een fietsproef. Het verschil met de klassieke fietsproef is dat tijdens de test ook het zuurstofverbruik en CO2-productie op een continue manier worden gemeten. De patiënt krijgt een masker op zijn aangezicht langs waar deze moet in- en uitademen. Sommige patiënten vinden dit wat benauwend, maar dit is geen reden om de test niet te laten doorgaan. Een ergospirometrie wordt routinematig verricht bij patiënten die deelnemen aan een cardiaal revalidatieprogramma. Verder gebeurt het onderzoek op indicatie bij specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld onverklaarde kortademigheid, hartfalen, pulmonale (arteriële) hypertensie, congenitale aandoeningen,… . Met deze gegevens slot kan de cardioloog in samenspraak met de kinesist of fysiotherapeut het trainingsschema aanpassen.