Echocardiografie

Een echocardiografie is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van het hart onderzocht wordt. Dit kan ofwel via de borstkas (transthoracaal) ofwel via de slokdarm (transoesofagaal). Dit onderzoek geeft informatie over de afmetingen van de verschillende kamers van het hart, de wand- en klepbewegingen en over eventuele afwijkingen van deze structuren. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan er een 2 of 3-dimensioneel beeld gevormd worden. 3-dimensionele beelden worden hoofdzakelijk gemaakt bij evaluatie van klepproblemen.

Soms geeft een echocardiografie in rust onvoldoende informatie over het hart. Bepaalde afwijkingen worden pas zichtbaar bij inspanning van het hart. Er zal dan een stress- of ligfietsechocardiografie uitgevoerd worden.

Indien er twijfel bestaat over de al of niet aanwezigheid van één of meerdere vernauwingen thv de kroonslagaders kan een stress echocardiografie uitgevoerd worden. Er wordt een echocardiografie genomen terwijl Dobutamine of Persantine toegediend wordt. We beoordelen of alle delen van het hart goed samentrekken en of er geen zuurstoftekort aanwezig is.

Indien er klachten van kortademigheid bestaan bij inspanning of er onduidelijkheid bestaat over de ernst van het kleplijden, zal een ligfietsechocardiografie uitgevoerd worden. De fysieke inspanning wordt bekomen door te fietsen in liggende houding op een speciale ligfiets.